تبلیغات
منهاج - نمونه سوال عربی سال اول دی 1390 ترم اول مدرسه اسد آبادی


هدف ما پرورش نوابغ با اطلاعات صحیح و اشتراک تجارب

درباره وبلاگ:


آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها :


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

نمونه سوال عربی سال اول دی 1390 ترم اول مدرسه اسد آبادی

نوشته شده توسط:شهرام یوسفیان
چهارشنبه 28 دی 1390-10:49 ب.ظ

با سمه تعا لی

نام ............ نام خانوادگی................. شهرستا ن بندر انزلی     شماره دانش آموز:....      مد ت امتحان: 60 دقیقه

نام مدرسه : اسد آبادی               سؤالات امتحا نی درس : عربی                 تاریخ امتحا ن :   28  /10 /1390 پایه : اول ........ دوره تحصیلی : راهنمایی      نوبت : اول            تعداد صفحات سؤال : 2             صفحه  :  1           

بارم

نمره تکوینی .......... نمره پایانی ............... جمع .................... نام ونام خانوادگی دبیر و امضاء      یوسفــیان

ردیف

                                           صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را با علامت x مشخص کنید .

 


الف ) کلمه ی « مــن » برای سؤال کردن در مورد اشخا ص  به کارمی رود.                  ص        غ

 


ب) « هــذ ا » برای اشاره به دور به کار می رود .                                                   ص        غ

 

 

1

 

 

در هر گروه ، کلمه ی نا هماهنگ را مشخص کنید

الف ) بـیـت                 بـا ب                    سـفـیـنــة                  بـحـر

 

ب) فــوق                  خـلـف                     جـنـب                      هـو

 

 

2

لغا ت زیر را تـرجـمه کـنـید .

 

جــبـل (               )  نــا فـــذ ة (                )  پــروانــه (                ) انــا ر (                )

 

 

3

د ر جـا هــا ی خـا لـی ا ســم ا شـا ره ی مـنا ســب قـرا ر د هــیــد .

الف ) .................  ثـو ب  .  ( اسم اشاره ی د ور )

 

ب) ............... حـمـا مــة . ( اسم اشاره ی نـزدیـک )

 

 

4

برای هر سؤال با تـوجه به شکل داد ه شد ه پا سخ منا سبی بنویسید.

           

              ƒ              Ž 

          هــل  هـــذ ه  ســیـا رة ؟                                           هـــل  هــــذ ا  طـا لــب ؟ 

           .....     .....     .....   .                                             …..    …..    ….   .     

                                               

 

5

غلط های موجود در جمله های زیر را تصحیح کنید.

 

  مـا  ذ لـک  ؟  تـلـک  رجـل .                          مـا  هــذ ا  ؟  ذ لـک  مـا ئــد ة .

 

 

6

صحیح یا غلط بودن عبارات را با علامت «ص» یا «غ» مشخص کنید .

 


                        الف ) تـلک عـنـب .                          ب) هــو  جـنـد ی .

 

7

 

بـرای سـؤال د رمـورد اشـیا ء از کلـمه ی ...............  ا سـتـفـا د ه می شود .

 

امتحان عربی پایه ی اول راهـنمایی  نوبت اول  مدرسه ی ا سـد آبا د ی         دی ماه    1390      صفحه 2

 

8تاریخ آخرین ویرایش:- -