تبلیغات
منهاج - بارم بندی کتاب آسمانی راهنمایی


هدف ما پرورش نوابغ با اطلاعات صحیح و اشتراک تجارب

درباره وبلاگ:


آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها :


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

بارم بندی کتاب آسمانی راهنمایی

نوشته شده توسط:شهرام یوسفیان
چهارشنبه 21 دی 1390-11:01 ب.ظ

و...

 

بسمه تعالی

نحوه تعیین نمره دانش آموزان در ارزشیابی   کتاب پیام های آسمان سال اوّل راهنمایی 

1-نمره پایانی هرنیم سال عبارت است از مجموع نمرات مستمر و کتبی پایان هر نیم سال.

2-ارزشیابی مستمر 12نمره و ارزشیابی کتبی 8 نمره خواهد بود .

3- بارم بندی12نمره ارزشیابی به شرح زیر می باشد :

الف- پاسخ به پرسش های استخراجی معلّم از متن درس : 4نمره

ب- انجام فعالیّت های کلاسی متن درس : 3نمره

ج- پاسخ به پرسش های پایانی هر درس :3 نمره

د – فعال بودن و مشارکت در فرآیند تدریس : 2نمره

4- بودجه پیشنهادی برای تدریس کل کتاب ، عبارت است از دروس اوّل تا  نهم برای نیم سال اوّل و دروس دهم و هفدهم برای نیم سال دوّم .

5- بارم بندی پیشنهادی آزمون کتبی پایان نیم سال اوّل به شرح زیر است .

دروس اوّل و هفتم :                        هر درس نیم نمره

سایر دروس تا درس نهم :                هر درس یک نمره

6 – بارم بندی پیشنهادی برای آزمون کتبی نیم سال دوّم عبارت است از :

دروس دهم ویازدهم جمعاً :                            یک ونیم نمره

درس سیزدهم (به تنهایی ) :                          یک ونیم نمره

سایر د روس نیم سال دوّم :                         هر درس یک نمره  

7- ملاک در کلیّه ارزشیابی ها ( مستمر و کتبی ) درک مفهوم بوده  و طرح پرسش های حافظه محور خلاف اهداف کتاب می باشد .

8-حفظ متن آیات و احادیث و همچنین عین ترجمه آنها برای دانش آموزان الزامی نیست ودر ارزیابی هاتنها می توان از مضمون ،مفهوم وپیام آیات و احادیث استفاده کرد .

بودجه بندی کتاب هدیه های آسمان سال اوّل راهنمایی ودینی سالهای دوّم و سوّم راهنمایی سال 1390-1389  

ماهها

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردی بهشت

دروس سال اوّل

2درس

3درس

3درس

1درس

3درس

2درس

1درس

2درس

دروس سال  دوّّم

3درس

4درس

3درس

2درس

3درس

2درس

1درس

2درس

دروس سال سوّم

3درس

4درس

3درس

2درس

3درس

2درس

1درس

2درس

بارم بندی پیشنهادی درس تعلیمات دینی سال دوم دوره‌ی راهنمایی بارم بندی پیشنهادی درس تعلیمات دینی سال سوّم دوره‌ی راهنمایی

نام بخش

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

دینی پایه سوّم

بخش 1 خداشناسی

2 نمره

1 نمره

2 نمره

بخش 2معاد

5 نمره

1 نمره

3 نمره

بخش 3 نبوت

2 نمره

1 نمره

2 نمره

بخش 4 پیامبراسلام (ص)، آخرین فرستاده خدا

7 نمره

1 نمره

3 نمره

بخش 5 اجتهاد و رهبری، مساوات،

جهاد و دفاع در اسلام، كظم غیظ، خانواده

4 نمره

-

1 نمره

6نمره

6 نمره

بخش 6 امامت نظام امت

-

5 نمره

2 نمره

بخش 7 احكام

-

4 نمره

2 نمره

مجموع

20

20

20

 تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 22 دی 1390 07:40 ب.ظ